Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
abbycin a9d6b517e9 add lf 3 år sedan
.vscode init 3 år sedan
assets replace screenshot 3 år sedan
src add lf 3 år sedan
.gitignore init 3 år sedan
README.md replace screenshot 3 år sedan
build.js init 3 år sedan
favicon.png init 3 år sedan
package.json add lf 3 år sedan

README.md

JavaScript 调试扩展

配置模板 (默认值)

{
  "version": "0.0.1",
  "configurations": [
    {
      "type": "topjs",
      "request": "launch",
      "name": "Launch Debugger",
      "port": 30992,
      "runtimeExecutable": "topjs3",
      "program": "${workspaceFolder}/${command:getProgramPath}"
    }
  ]
}

可定制的字段有port, runtimeExecutableprogram

 • port为任意未占用的端口号。

 • runtimeExecutable为JavaScript引擎路径(如果没有在环境变量中)

 • program会获取当前tab打开的文件的路径,${workspaceFolder}表示当前的工作目录,你也可以指定脚本的绝对路径。


截图

screenshot